Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia Najświętszego Sakramentu – Mszy Św. i Sakramentu Kapłaństwa.

Read more
Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa : rozpoczynamy obchód Świąt Wielkanocnych, poprzedzonych Męką i Śmiercią Chrystusa. W te – Wielkie Dni – ze szczególną mocą łączymy się z cierpiącym i umierającym Chrystusem dla naszego zbawienia, aby mieć z Nim udział w Jego Zmartwychwstaniu i Chwale.

Read more
Droga krzyżowa

W czasie Wielkiego Postu przeżywamy Mękę i Śmierć P. Jezusa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. W piątek o godz 17.30 Droga odbyła się – po raz pierwszy – równocześnie w dwóch „odsłonach” na zewnątrz kościoła i równocześnie wewnątrz. Wierni modlili się tu i tu przy tych samych rozważaniach dzięki nowoczesnemu systemowi nagłośnienia.

Read more
Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale

Dwa podstawowe nabożeństwa, celebrowane w naszych kościołach w okresie Wielkiego Postu, to Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ma swoją genezę w Jerozolimie. W okresie wypraw krzyżowych doszło w Kościele do odnowienia zainteresowania miejscami związanymi z ziemską działalnością Chrystusa, szczególnie zaś miejscami upamiętniającymi Jego Mękę i pogrzeb.

Read more
„UCZY POKORNYCH DROG SWOICH”

Wielki Post to kolejne wezwanie do nawrócenia, jakie kieruje do nas Kościół, powtarzając słowa Jezusa. Ulegając kusicielowi, zrywamy przymierze miłości, które Bóg zawarł z nami. Krew Chrystusa już otworzyła nam bramy królestwa Bożego, lecz każdy ma wolną wolę i może ten dar przyjąć lub odrzucić. Pamięć ludzka jest zawodna. Także pamięć o wielkich dziełach Bożych… […]

Read more