Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Coraz więcej katolików z całego świata modli się za swoją Ojczyznę

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to codzienna modlitwa, co najmniej jedną dziesiątką różańca, z intencją:

Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.
Deklarację takiej modlitwy przysłało127 275 osób

Intencja wyżej wymieniona może być dodawana do innych intencji, które są już przez nas odmawiane na różańcu. Deklaracje o przystąpieniu wysyłamy listem poleconym na Jasną Górę na adres Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej lub wysyłamy elektronicznie na naszą skrzynkę mailową.
Przystąp i Ty, Drogi Rodaku, do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę!

1. Odmawiać codziennie Różaniec za Ojczyznę (przynajmniej jedną dziesiątkę) w poniższej intencji:
“Z Maryja Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”

2. Zamawiać Msze Święte w intencji Ojczyzny – “O nawrócenie Polski, by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i by wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu”. Informacje o tym będziemy umieszczać na www

3. Podejmować wyrzeczenia i post w intencji Ojczyzny

4. Zachęcać też innych i przysyłać deklaracje pocztą lub mailem na adres podany na: www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl