W parafii pracują

Proboszcz, ks. kanonik Tadeusz Kowalczyk; tel. 603 114 577
Wikary, ks. Piotr Paradowski; tel. 795 186 290
Organista, Jarosław Kowalczyk; tel. 502 467 627