W parafii pracują

Proboszcz, ks. kanonik Tadeusz Kowalczyk; tel. 603 114 577

 

Wikary, ks. Piotr Paradowski; tel. 795 186 290

 

Organista, Jarosław Kowalczyk; tel. 502 467 627
mgr Ewa Kopeć – dyrektor przedszkola; tel. 509 183 405