Kościół filialny w Sadykrzu ustanowiony Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Rocha

Kościół filialny w Sadykrzu w parafii Obryte został ustanowiony przez biskupa płockiego Piotra Liberę – Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Rocha, patrona chroniącego od zarazy. Stosowny dekret przyjął ks. kan. dr Cezary Siemiński, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Obrytem, który został kustoszem nowego sanktuarium. Jest to czternaste sanktuarium diecezjalne w diecezji płockiej.

Uroczyste przekazanie dekretu odbyło się w 19 października w Kurii Diecezjalnej: „W tych trudnych czasach potrzebujemy wspomożyciela w niebie. Czekamy na lek, ale najtęższe umysły nie potrafią jeszcze go znaleźć. Chcemy wzorem naszych praojców uciekać się do pomocy św. Rocha. Jego kult jest nam bardzo potrzebny. Chcemy korzystać z łaski odpustu na zawsze, którego udzielił temu kościołowi papież Klemens XIV” – zapewnił ordynariusz diecezji płockiej.

Dekret przyjął ks. kan. dr Cezary Siemiński, proboszcz parafii św Jana Chrzciciela w Obrytem, który został kustoszem nowego sanktuarium. Przyjechał do Płocka z delegacją wiernych, ubranych w stroje kurpiowskie. Przekazali oni pracownikom Kurii Diecezjalnej zbiór modlitw i pamiątek związanych z kultem św. Rocha.

Duszpasterz podzielił się też świadectwem swojego uzdrowienia: gdy zmagał się z ciężką chorobą, wierni z Sadykrza odmawiali w jego intencji Jerycho św. Rocha. Przytoczył także kilka innych współczesnych przykładów chorych osób, za które skutecznie wierni modlili się modlitwą do św. Rocha, w tym za chorego na Covid-19. Dodał, że w Sadykrzu znajdują się relikwie św. Rocha, w ich pozyskaniu pomógł ks. dr hab. Waldemar Turek, pracownik Stolicy Apostolskiej. Ks. Siemiński podkreślił, że kult św. Rocha wciąż się rozwija.