Sakramenty dzieci w 2021 r.

I-sza Komunia św. – III klasy Szk. Podst. – Urocz. Wniebowstąpienia Pań. 16 maja 2021 r. godz. 11.30;

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu św. – IV klasy – Urocz Najśw. Trójcy 30 maja 2021 r. godz. 11.30;

Sakrament Bierzmowania – VIII kl Szk.Podst., I i II szkoły średniej – Wizytacja Parafii przez Biskupa 2021 r.