Będzie przebudowa kolejnych ulic

Urząd Miejski informuje o planowanych pracach, przebudowy i budowy, ulic na terenie naszej parafii.

Gmina Pułtusk ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ulicy Granicznej i przebudowy ulicy Sarbiewskiego

http://bip.pultusk.pl/?a=9242