Krzyże morowe po zarazach

Z inicjatywy biskupa płockiego Piotra Libery redakcja Gościa Płockiego ogłasza konkurs na najciekawsze zdjęcie i historię związaną z krzyżami morowymi, które znajdują się w diecezji płockiej.


Powodem ich stawiania bywało z jednej strony upamiętnienie ofiar morowego powietrza i miejsc pochówków, a z drugiej traktowano je jako znak, który miał od danej miejscowości oddalać choroby. Na nich umieszczano często symbole, których rozwinięcie stanowiła modlitwa papieża św. Zachariasza (†752), która zaczynała się od słów: „Krzyżu Chrystusa, zachowaj mnie…”.

Zobacz szczegóły