Nowe zasady udzielenia ślubu

Po 30 latach nastąpiły zmiany w prawie dotyczące zawierania ślubu kościelnego w Polsce. Konferencja Episkopatu Polski opublikowała dekret, w którym określa zasady przeprowadzania rozmów z narzeczonymi przed wydaniem zezwolenia na zawarcie małżeństwa kościelnego.


Narzeczeni muszą spodziewać się druków do wypełnienia na pierwszej rozmowie z księdzem (w dekrecie zawarto aż 21 wzorów, jednak nie każda para będzie musiała wszystkie wypełnić), a także wnikliwego wypytywania o szczegóły z życia młodych. Poprzedzi to jednak obowiązkowe podpisanie przysięgi o stanie wolnym i mówienia prawdy, zgodnie z rotą zawartą w protokole. Narzeczeni będą przepytywani zarówno razem, jak i każdy osobno. Nie będą akceptowane lakoniczne odpowiedzi w formie „tak” lub „nie”, ksiądz ma za zadanie szczegółowe informacje wpisać do protokołu.

„Niezdolne do zawarcia małżeństwa są osoby, które nie mogą dokonać stosunku małżeńskiego. W wypadku wątpliwości co do istnienia przeszkody nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa. Pytania dotyczące tej przeszkody należy stawiać każdej ze stron bardzo dyskretnie, z właściwą delikatnością i szacunkiem” – czytamy w dekrecie.
Zezwolenia na ślub nie uzyskają też osoby, które nie wykażą chęci posiadania potomstwa oraz będą rozważały możliwość separacji w przyszłości.
Zakazane są małżeństwa mieszane, czyli „zawierane przez katolików z ochrzczonymi niekatolikami, są zabronione bez wyraźnego zezwolenia ordynariusza miejsca”. Nie otrzymają go też osoby po zmianie płci.
Sama niepłodność nie jest powodem do braku udzielenia zgody na małżeństwo, o ile nie jest ukryta.

KEP twierdzi, że to zmiana konieczna  ze względu na nowe wyzwania i sytuacje, z którymi duchowni stykają się w zmieniającej się sytuacji religijnej, cywilnoprawnej i społecznej.
Utrudnione będzie zawieranie małżeństwa w innej parafii niż ta, w której jest się zameldowani (bądź mieszkają na stałe lub tymczasowo) – będzie to można zrobić tylko w wyjątkowych i określonych przypadkach. Co ważne – brak zgody zostanie umieszczony w protokole – oznacza to w praktyce, że nawet idąc do innej parafii, młodzi mogą nie uzyskać zgody na zawarcie małżeństwa.
„Jeśli narzeczeni mają słuszne powody, by zawrzeć małżeństwo w parafii innej niż parafia ich stałego lub tymczasowego zamieszkania albo miesięcznego pobytu, winni uzyskać zezwolenie własnego proboszcza lub ordynariusza miejsca” – czytamy w dekrecie.

https://drive.google.com/file/d/18gauyZk1f4FSY_KoGgoGjAO5-GZcZrzK/view