Intencje mszalne

20 Niedziela zwykła – 18 sierpnia

700Msza św. w Kaplicy szpitalnej

730GODZINKI do NMP

800– + Janinę Żebrowską, rc Żebrowskich i Smogorzewskich

930– + Janinę i Franciszka Chrzanowskich, Zofię i Antoniego Witkowskich

1130w intencji Parafian

1600– + Janinę, Edwarda i Kazimierza Szczerbów

Poniedziałek – 19 sierpnia

1700 – o zdr.i bł.B.dla Doroty, Piotra i Weroniki

1800 o zdr.i bł.B.dla Lucyny i Piotra – 45 rocz.ślubu

Wtorek – 20 sierpnia

1700– + Mariannę i Henryka, i Sabinę Dąbrowskich, Teresę Witak,

1800– + Krzysztofa Karczewskiego – i.u.p.(22/23)

Środa – 21 sierpnia

1700+ Łukasza Jasińskiego – i.u.p.(70/80)

1800– + Zofię Prusinowską – i.u.p.(1/7)

Czwartek – 22 sierpnia

1700Adoracja Najśw. Sakramentu

1800– + Mieczysława Nierodę – i.u.p.(1/13)

2000Msza św. i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Piątek – 23 sierpnia

1700– + rc Tadeusza (28 r.śm.) i Janinę Bogdanowiczów

1800– + Marka Dwużnika – i.u.p.(14/14)

Sobota – 24 sierpnia

1700– + rc Mariannę i Władysława, Barbarę i Jerzego Tyszkiewiczów,

1800– + Stanisława Kordeckiego (15 r.śm.), rc Janinę i Mieczysława Kowalczyków

21 Niedziela zwykła – 25 sierpnia

700Msza św. w Kaplicy szpitalnej

730GODZINKI do NMP

800w intencji Parafian

930– + Jana, rc Walentego i Zofię Stępniewskich

1130– + Sylwestra Bajno – 5 r.śm.

1600– + Agnieszkę Mroczkowską – 7 r.śm.