Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z powodu naszych nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

2. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.

3. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny.

4. W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 14. do 60. roku życia nie mają dyspensy. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych dobrze rozciągnąć też na Wielką Sobotę. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad Tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego.

5. Wielka Sobota jest dniem adoracji (od godz. 9.00) Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od spożywania pokarmów mięsnych.

Niedziela Palmowa : rozpoczynamy obchód Świąt Wielkanocnych, poprzedzonych Męką i Śmiercią Chrystusa. W te – Wielkie Dni – ze szczególną mocą łączymy się z cierpiącym i umierającym Chrystusem dla naszego zbawienia, aby mieć z Nim udział w Jego Zmartwychwstaniu i Chwale.

Być chrześcijaninem – to być zjednoczonym z Chrystusem – w Jego męce i chwale!

Zapraszamy Wszystkich do licznego udziału w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia.

— Wielki Czwartek : jest pamiątką ustanowienia Najśw. Sakramentu – Mszy św. i Sakramentu Kapłaństwa. W tym dniu w sposób szczególny pamiętajmy o wdzięczności za Najśw. Sakrament i o kapłanach. Nabożeństwo Ostatniej Wieczerzy rozpoczniemy o godz. 1800.Po Mszy św. Najśw. Sakrament przeniesiemy do Ołtarza Wystawienia (dawniej Ciemnicy). Gorzkie Żale o godz. 2130. Adoracja trwać będzie do godz. 2215

Wielki Piątek : przeżywać będziemy pamiątkę Śmierci Chrystusa na Krzyżu. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 1800 Liturgią Słowa, po której nastąpi adoracja Krzyża, Komunia św. i przeniesienie Najśw. Sakramentu do Grobu Pańskiego, przy którym adoracja trwać będzie do godz. 2215 — W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Gorzkie Żale o godz. 2130.

— Wielka SobotaWigilia Zmartwychwstania Pańskiego : rozpoczniemy o godz. 1800– najpierw obrzędem poświęcenia ognia; następnie Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrztu św. (przynosimy ze sobą świece) i Liturgia Eucharystyczna. Adoracja przy Grobie o godz. 2130. Zakończenie adoracji o godz. 2215

— Uroczystości Zmartwychwstania PańskiegoWielkanoc – rozpoczniemy od procesji Rezurekcyjnej o godz. 600 na zewnątrz kościoła i Msza ś w.

Następne Msze św. w pierwszy dzień Świąt o godz. 930 – chrzty, 1130 i 1600 .

W — Poniedziałek WielkanocnyMsze św. : 800, 930, 1130 i 1600